Kontakt

Välkommen att kontakt någon i styrelsen om du har frågor, funderingar eller synpunkter. Om du vill bli medlem finner du informationen under ”Bli medlem

Styrelsen består 20121 av:

Ordförande: Helén Bergman
Mail: ordf(snabel-a)storforshundklubb.se
Telefon: 073-689 46 50

Kassör: Michael Backmann
Mail: kassor(snabel-a)storforshundklubb.se

Sekreterare: Johanna Kjettselberg

Vise ordföranden/ ledamot: Johanna Rundblad
Mail: vovvis@hotmail.se Tel: 073-2036343

Ledamot 2: Mervi Fält 

Suppleant: Marina Ridde

Suppleant:  Karin Arpi