Stadgar

Stadgar för lokalklubb finns på denna länk:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/stadgar-for-skk-s8.pdf?fbclid=IwAR0Y5x8KRajAR6SKNYXlZtYtbP2Z9ht-z8kn-InURxCsmq4rkwRXuwFsSLo 

Det är nya stadgar fr.o.m 2020

v

 

Lämna ett svar